Bilder

Inngang
Enkel å laste inn fra henger
VI har 4 lasteramper med automatisk justerbar platting
Vi har 4 lasteramper med automatisk justerbar platting
Pent og rent
Pent og rent
Ny og solid
Vi kjøper kun inn nye lagercontainere
Godt med plass med rask adkomst
Godt med plass og enkel adkomst
Eksempel (Seng stor størrelse)
Eksempel (Seng stor størrelse i en 5,5 kvm. lagerplass)
Alle lagercontainere har lufteventiler